Laagri idee on kultuuripärandi edasiandmine järeltulevatele põlvedele, pillimängutraditsiooni, kihnu kommete, traditsioonide ja igapäevaelu järjepidevuse tagamine. Laagris toimuvad pillitunnid, koosmängud, tantsu- ja lõkkeõhtud, ühistegevused koostöös Kihnu muuseumiga ja lõppkontsert.

Eesmärk:
* pillilaagrite korraldamine;
* hääbuvate oskuste edasiandmine (viiuli- ja lõõtsamäng on alles hiljuti uuesti taas populaarseks muutunud);
* pillimeeste tegevuse toetamine;
* ühistegevuste korraldamine ka väljaspool Kihnut elavate inimestega;
* pärimuse loov rakendamine;

Koostöös Kihnu Muuseumiga on antud laagris 3 aasta jooksul väga tähtis osa Kihnu laulu, tantsu, muusika, traditsioonide tutvustamine kõigile osalejatele.

PILLILAAGER 2022 toimub 1. – 5. august

PILLILAAGER 2021 toimub 2. – 6. august

PILLILAAGER 2020 toimus 3. – 7. august

PILLILAAGER 2019 toimus 5. – 9. august

PILLILAAGER 2018 toimus 6. – 10. august

Ühisprojekti Kihnu Pillilaager 2018-2020, koostöös Kihnu Muuseumiga,  toetab:

“Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”