Kihnu Toote Koda kutsuti kokku 7. aprillil 2011. Koja eesmärk on eristada kihnlaste ainuomane väärtuslik kogukondlik pärand kommertslikust masstoodangust, päästa kihnu käsitöö solkimisest ning oma esivanemate pärandist tulusaajatena näha eelkõige kihnlasi, et tagada jätkusuutlikkus.

Toote Kojal on paarikümneliikmeline nõukoda, kes kutsutakse kokku suuremate probleemide kerkimisel ning viieliikmeline juhatus, kes otsustab jooksvate küsimuste üle. Välja on töötatud kvaliteedimärk “Kihnlastõ tunnustõt”.

Kihnlased avavad internetis peagi oma käsitöömeistrite toodete müügiks mõeldud Kihnu kauba maja, kus turustada juuresoleva märgiga tunnustatud tooteid. Internetikaubamaja ei tee pärimusest äri ja käsitööga seotud inimesed teavad, et tegemist on elulaadi kui elatusalaga, Aja, materjali ja kvaliteedi suhe ei kajastu kuidagi toote hinnas, pigem püütakse säilitada oskused ja tahe. Kihnu käsitöö ja muu toodang näiteks leib–sai,  eristuvad mainitud tunnusmärgiga “Kihnlastõ tunnustõt”. Just see märgis annab tarbijale kindluse, et kaup on ehe Kihnu asi ning tulu läheb saarel elavatele pärimuse kandjatele. Selleks, et Kihnu jääks taolisena kestma.

kvaliteet

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”