VAPP JA LIPP

Vapp

Matsamaa_kaart

Kihnu valla vapil on hõbedasel kilbil sinine kaheksaharuline täht ja laineline must päis, milles hõbedane lamav otsevaatav hüljes. Tähe kaldharud on ristharudest lühemad.
Kilbi laineline jaotus tähistab merd. Sinine kaheksaharuline täht sümboliseerib ilmakaarte risti ja selle läbi Kihnu kuulsaid meresõitjaid ning laevaehitajaid. Täht märgib samuti põhjamaiselt karge mere keskel asuvat Kihnu saart ennast. Vapiloom viitab hülgepüügile, kihnlaste traditsioonilisele tegevusalale

Kihnu valla vappi kasutatakse:

 • Kihnu Vallavaolikogu, Kihnu vallavalitsuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste ja äriühingute, mille aktsiate või osa ainuomanikuks on Kihnu vald, pitsatitel ja dokumendiplankidel;
 • Kihnu valla autasudel, valla meenetel ja ametlikel trükistel;
 • Vallavalitsuse hoonel, valla piiritähisel ning valla ametiasutuse hallatavate asutuste siltidel.
 • Kihnu valla vapi kasutamine eespool loetlemata juhtudel toimub vallavalitsuse korraldusega väljastatava loa alusel.

Lipp

 • Valla lipuks on ruudukujulisel valgel põhjal asuv sinine kaheksaharuline täht. Kandelipu suurus on 105 x 105 cm.
 • Kihnu valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoonel. Ajutiselt võib Kihnu valla lipu heisata riiklikel püh
  adel, valla pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega ja muudel avalikel üritustel.
 • Kihnu valla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujal selleks sobivasse kohta kas lipuvaradaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
 • Kui Kihnu valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või mõne muu lipuga, asub Kihnu valla lipp lippude poolt vaadatuna vasakul Eesti riigilipust, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muust lipust.
 • Maapinnast tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus ligikaudu kol korda suurem lipu laiusest. Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
 • Lipp peab olema puhas ja terve.
 • Kihnu valla lipu kujutist võib kasutada valla meenetel.
 • Kihnu valla lipu kasutamine eespool loetlemata juhtudel toimub vallavalitsuse korraldusega väljastatava loa alusel.

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”