1. Leader meetme toetuse abil ehitati välja Metsamaa pärimustalu peamaja II korrus.
Toetuse eesmärk: Peamaja II korruse väljaehitamine, katusevahetus, et hoonet kasutada SA põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.
Ehitusprojekti koostamine ja ehitustööd on on saanud positiivse rahastamisotsuse Leader meetme raames antavast projektitoetusest (MAK 2014-2020 meede 19.2)

2. Leader meetme toetuse abil valmis Metsamaa pärimustalu abihoone köögiplokk ja teine korrus.
Toetuse eesmärk: Metsamaa pärimustalu abihoone köögiploki ja majutusruumide valmisehitamine, et toetada Metsamaa pärimustalu tegevust. Metsamaa pärimustalus saavad ööbida laagrilised ja meie üritustel osalejad ning tegutseda kohvik.
Ehitusprojekti koostamine ja ehitustööd on on saanud positiivse rahastamisotsuse Leader meetme raames antavast projektitoetusest (MAK 2014-2020 meede 19.2)

3. Leader meetme toetuse abil ehitati Metsamaa pärimustalu lõpuni valmis.
Toetuse eesmärk: lõpuni sai valmis peamaja II korrus, ehitati välja abihoone terass. Tänu Metsamaa pärimustalu lõplikule valmimisele saab kompleksi kasutada eesmärgipäraselt, et seal korraldada pärimuslaagreid, külapidusid, suveteatri etendusi ja seminare. Hoonetekompleksis asuvad tööle perenaine ja tema abilised, kes tutvustavad kihnu kultuuri eritahke, näeb traditisioonilist taluarhitektuuri, telgedel kudumist ja muudki kihnule omast.
Ehitusprojekti koostamine ja ehitustööd on on saanud positiivse rahastamisotsuse Leader meetme raames antavast projektitoetusest (MAK 2014-2020 meede 19.2)

 

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”