Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014 – 2020 meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames antava toetuse määramine

Projekt: Kihnu Mere Pidu 2018 korraldamine ja läbiviimine
Projekti maksumus: Abikõlbulik maksumus 10475,08 eurot. Toetuse summa 5000,00 eurot, sh. EU toetuse summa 4250 eurot sh. EE toetuse summa 750 eurot.
Projekti alguskuupäev: 06.07.2018
Projekti lõppkuupäev: 08.07.2018
Abikõlblikkuse algus: al mai 2018
Abikõlblikkuse lõpp: 30.06.2023

Projekt: KIHNU MERE PIDU 2017
Projekti maksumus: Kogumaksumus 8858 eurot, s.h EMKF osa 4429 eurot
Projekti alguskuupäev: 07.07.2017
Projekti lõppkuupäev: 09.07.2017
Abikõlblikkuse algus: 02.12.2016
Abikõlblikkuse lõpp: 30.06.2023

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”