Traditsiooniliselt on Kihnus pilli mänginud mehed. Mängitud on isetehtud viiulitel ja lõõtsadel, instrumentidest on tuntud ka parmupill ning varasematel aegadel arvatavasti samuti torupill, sest paljud viiulil mängitavad meloodiad on laenatud torupillirepertuaarist.

Kaasajal on kõige populaarsemaks pilliks Kihnus akordion, mida mängivad nüüd eelkõige naised. Mängitav muusika on põhiliselt seotud lõbustusliku eesmärgiga ning see koosneb peamiselt 19. saj lõpu ja 20. saj tantsulugudest, mis on laenatud naabruses asuvatest Põhja-Euroopa piirkondadest, kuid jälle tuntavalt kohalikuks variandiks töödelduna, olles jätkuvalt populaarsed ka tänasel päeval.

Traditsioonilisi tantse on saarel tänaseni käibel hoitud eelkõige tänu pulmatraditsiooni kestmisele ja folklooriansamblitele. Nende repertuaar sisaldab vanu laulu- ja ringmänge, uuemaid rühma- ja paaristantse. Mitmeid tantse esitatakse erilise laulu saatel. Kihnu traditsiooniliste tantsude repertuaar on rikas ja mitmekesine.

pill

pillilapsed

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”