Laagri idee on kultuuripärandi edasiandmine järeltulevatele põlvedele, pillimängutraditsiooni, kihnu kommete, traditsioonide ja igapäevaelu järjepidevuse tagamine. Laagris toimuvad pillitunnid, koosmängud, tantsu- ja lõkkeõhtud, ühistegevused koostöös Kihnu muuseumiga ja lõppkontsert.

Eesmärk:
* pillilaagrite korraldamine;
* hääbuvate oskuste edasiandmine (viiuli- ja lõõtsamäng on alles hiljuti uuesti taas populaarseks muutunud);
* pillimeeste tegevuse toetamine;
* ühistegevuste korraldamine ka väljaspool Kihnut elavate inimestega;
* pärimuse loov rakendamine;

Koostöös Kihnu Muuseumiga on antud laagris 3 aasta jooksul väga tähtis osa Kihnu laulu, tantsu, muusika, traditsioonide tutvustamine kõigile osalejatele.

PILLILAAGER 2020 toimub 3. – 7. august

PILLILAAGER 2019 toimub 5. – 9. august

PILLILAAGER 2018 toimus 6. – 10. august

Ühisprojekti Kihnu Pillilaager 2018-2020, koostöös Kihnu Muuseumiga,  toetab:

“Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA / 88003 LINAKÜLA / telefon 5071453 / kultuuriruum [at] kihnu.ee / a/a EE641200001244494439 (Citadele Bank)
Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”