Pärimuspreemia eesmärk on mälestada Kihnu kultuuri suurkuju Theodor Saart ning innustada tema töö jätkajaid. Auhind antakse noorele, kes on silma paistnud Kihnu pärimuskultuuri jätkaja või uurijana.

 1. Auhinna saaja otsustab SA Kihnu Kultuuriruum nõukogu lihthäälteenamusega. Nõukogul on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta auhind mõnel aastal välja andmata
 2. Kirjalikke ettepanekuid autasustamiseks võib esitada igaüks igal aastal kuni 1. veebruarini. Auhinna kandidaadiks ei saa seada SA Kihnu Kultuuriruum nõukogu ja juhatuse liikmeid.
 3. Auhind koosneb Jaan Oadi maali reproduktsioonist ja rahalisest preemiast
 4. Laureaat kuulutatakse välja Theodor Saare sünniaastapäeval 20. märtsil.

Pärimuskultuuri preemiad on saanud:

 • 2015  Orisselja Reet, lastele pillimängu õpetamise eest ja aktiivse tegutsemise eest merepärandit koguvas Kihnu Mere Seltsis.
 • 2014  Elme Männi, kihnukeelset luuletuste tegemise eest.
 • 2013  Kuraga Mari, viiuliõppe ja etnusiastliku Kihnu kultuuri arendamise eest.
 • 2012  Kolde Külli, Kihnu keele edendamise eest, kihnukeelse õppematerjali loomise eest.
 • 2011  Liänemetsä Reene, kihnukeelsete uudiste ja E-sõnastiku loomise eest.
 • 2009  Mere Marju, kihnukeelsete uudiste tegemise eest.
 • 2007  Lohu Anneli, käsitööpoe avamise eest.
 • 2006  Kaerametsa Raino, Kihnu meremehelaulude taaselustamise eest.

Theodor Saar (1906 – 1984) oli Kihnu õpetaja, koduloolane, Kihnu Muuseumi asutaja ja muusik. Saar uuris põhjalikult nii Kihnu kui ka teiste Lääne-Eesti väikesaarte, aga ka Pärnu- ja Läänemaa folkloori.

saare_auhind saare_auhind1

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”