26
Nov

Aasta vabaühendus 2020 – SA Kihnu Kultuuriruum

Pärnumaa aasta vabaühenduseks valiti SA Kihnu Kultuuriruum!

Meil on hea meel vastu võtta suur tunnustus, aitäh!

 

 

Väljavõte lehelt https://parnumaa.ee/uudised/parnumaa-tegijad/:

Pärnumaa aasta vabaühendus

Tunnustame MTÜ, sihtasutus või seltsing, mis tegutseb Pärnumaal ja mis on olnud kogukonnale tugevaks toeks, ellu kutsunud kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte, hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, on koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, teistele ühendustele innustajaks ja inspiratsiooniks.

Võitja: SA Kihnu Kultuuriruum
Nominendid:
 Kihnu Merepääste Selts ja MTÜ Sotsiaalne Kaasatus.

SA Kihnu Kultuuriruumi eesmärk on Kihnu vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja arendamine võimalikult autentsel kujul. Oluliseim on Kihnu kultuuris osalejate ringi laiendamine, eriti noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga Kihnu ja Manija saarel. SA Kihnu Kultuuriruum korraldab pärimuslaagreid nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Korraldab juba aastaid juuli kuus saare üht suurimat festivali Kihnu Mere Päevad ja oktoobris Kihnu Viiulifestivali. SA Kihnu Kultuuriruumi eestvedamisel on saare ühe peamise turismiatraktsioonina avatud Kihnu tuletorn. Käesoleval suvehooajal toimusid kultuuriruumile kuuluvas Metsamaa pärimustalus igal laupäeval Kihnu pillilaste kontserdid, tutvustamaks saare külastajatele Kihnu pärimuskultuuri. Kogukonna erinevate gruppide hõivatus erinevates tegevustes on väga suur.

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”