8
Jan

SA Kihnu Kultuuriruum osaleb uues ja huvitavas rahvusvahelises projektis!

2020. a sügisel sai alguse rahvusvaheline ERASMUS + projekt: Network of UNESCO Cultural Spaces ehk UNESCO kultuuriruumide võrgustiku projekt.
Projekti koostööpartneriteks on 8 organisatsiooni Euroopa riikidest – nendeks on Läti, Põhja-Makedoonia Vabariik, Gruusia, Itaalia, Horvaatia ja Portugal ja Eesti, kust osalevad SA Kihnu Kultuuriruum ja MTÜ Setomaa Turism. Projekti peamine eestvedaja on Läti ja selle kestvuseks on arvestatud 2 aastat, kuid koroonapandeemia tõttu võib üle 250 tuhande kogueelarvega projekt pikeneda kuni 3 aastani.
Selle projekti eesmärk on erinevate partnerite vahel ühendada jõud, jagada oma kodukoha ja riigi kogemusi teistele osapooltele. Soovitakse näidata, miks ollakse UNESCOS, mis on tõelised väärtused ja kui suur on kohalike soov seda kõike väärtuslikku elus hoida ja kaitsta ning mida selleks iga päev tehakse.
Projekti osapooled on kõik vähemal või rohkemal määral seotud UNESCO vaimse kultuuripärandiga ning just neid teadmisi, oskusi ja kogemusi soovitakse teineteisele edasi anda ja loomulikult ka ise teiste kogemustest õppida.
Projekti peamine eesmärk saavutatakse erinevate tegevustega: kavas on korraldada 7 lühiajalist personali ühist koolitusüritust kõigis mitmekülgse programmiga partnerriikides, et anda osalejatele terviklik ülevaade olukorrast igas riigis ICH valdkonnas.
Projekti käigus loodetakse välja töötada mitu väljundit:
1. Kõigi partnerite sihtrühmadega töötavate metoodikate ja lähenemisviiside kokkuvõte;
2. Koostatakse internetipõhine voldik: koostööpartnerite heade tavade ühised näited.
Väljatöötatud materjalid muudetakse projektipartnerite veebisaitidel tasuta prinditavateks ja veebipõhiselt kättesaadavaks.
Sihtasutus (Ethnic Culture Centre Suiti) Lätist koordineeriva partnerina jälgib kõigi projektipartnerite organisatsioonide projektitegevuste üldist juhtimist ja rakendamist. Samuti nähakse ette, et iga partnerorganisatsioon loob kohaliku projektijuhtimismeeskonna.
Kavandatud on ka erinevad levitamistegevused, sealhulgas kohalikud seminarid kuues partnerriigis ja konverents Lätis, kus projekti tulemusi tutvustatakse laiemale publikule. Lisaks on kavas kasutada sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram, Twitter) ja partnerite veebisaite, et teavitada kõiki sidusrühmi projekti saavutustest ja edendada väljatöötatud materjale.
UNESCO ühendatud organisatsioonide võrgustik annab ainulaadse võimaluse liituda erinevate inimestega väga erinevatest riikidest ja kultuuridest, et edendada märkimisväärset osa Euroopa kultuuripärandist.
Euroopa on kogu maailmas tunnustatud rikkalike kultuuriväärtuste ja vaimse kultuuripärandi poolest. Kultuuripärand on omaette väärtus, mis kasvatab rahvuslikku enesekindlust ja tunnet, et kuulutakse oma riiki, regiooni ja piirkonda.
Ees on ootamas väga põnevad aastad, palju uusi teadmisi, kogemusi ja avastusi!

Võsu Marju
SA Kihnu Kultuuriruum

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”