„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020”  

KIHNU MERE PIDU 2017

Projekti alguskuupäev: 07.07.2017

Projekti lõppkuupäev: 09.07.2017

Abikõlblikkuse algus:  02.12.2016

Abikõlblikkuse lõpp:  30.06.2023

Projekti maksumus: Kogumaksumus 8858 eurot, s.h EMKF osa 4429 eurot

UNESCO Masterpiece of Oral and Intangible Heritage – Kihnu Cultural Space!
Kihnu Cultural Space Foundation
Metsamaa, Rootsiküla, Kihnu Parish, Pärnu County 88004
telephone +372 529 4734 / kultuuriruum [at] kihnu.ee