10
Dec

Sihtasutusel Kihnu Kultuuriruum vahetus juhatus

SA Kihnu Kultuuriruum nõukogu otsustas oma 25.11.2019 koosolekul määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks senise projektijuhi Marju Vesiku ning alates 30.11.2019 novembrist kutsuda tagasi senise juhatuse liikme Mare Mätase.

Mare Mätase töö sihtasutuse juhina on olnud ennastunustav ja -ohverdav ning tema töö vilju on tunda saanud paljud. Mare algatustest enamik on senini toimivad ning märgilised, olgu selleks näiteks pillilaagrid, kunstilaagrid või Viiulifestival. Mare on Kihnu kultuuriruumi kõneisik ja seda mitte ainult tema senisest ametikohast tulenevalt, vaid tema hakkajast iseloomust ja värvikast karakterist.

Sihtasutus on oma arengus jõudnud ajajärku, kus realiseerunud viimase 10 aasta üks olulisemaid eesmärke – valminud on Metsamaa pärimustalu. Sellest tulenevalt tuleb enam rõhku pöörata kompleksi käivitamisele ja majandamisele ning ehitada üles tugistruktuur, millega Metsamaa pärimustalu kujuneks kogukonna väljundiks pärimuskultuuri tutvustamisel. Lisaks sisukusele peab tegevus olema ka majanduslikult otstarbeks ning paratamatult peavad lennukad ideed ühilduma rahaliste võimalustega. Vastasel juhul mattuvad ka kõige õilsamad ideed katmata kohustuste alla ning jõud raugeb.

Nõukogu on andnud uuele juhatusele omapoolsed suunised ning muutnud organisatsiooni struktuuri, andes näiteks Pärimuskooli tegevused üle Kihnu vallale. See ei tähenda kvaliteedi langust, vaid vastupidi – senine kvaliteet säilib ning järjepidevuse vundament on senisest tugevam ja arenguvõimelisem.

Täname Maret tehtud sisulise töö eest ning soovime jõudu uuele juhatajale Marjule Metsamaa pärimustalu käivitamiseks ning sihtasutuse jätkusuutlikkuse tagamisel.

SA Kihnu Kultuuriruum nõukogu

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”