7.aprillil 2011. aastal kutsuti kokku Kihnu Toote Koda, mille eesmärk on eristada kihnlaste ainuomane väärtuslik kogukondlik pärand kommertslikust masstoodangust, päästa kihnu käsitöö solkimisest ning oma esivanemate pärandist tulusaajatena näha eelkõige kihnlasi, et tagada jätkusuutlikkus. Toote Kojal on paarikümneliikmeline nõukoda, kes kutsutakse kokku suuremate probleemide kerkimisel ning viieliikmeline juhatus, kes otsustab jooksvate küsimuste üle. Välja on töötatud kvaliteedimärk “Kihnlastõ tunnustõt”.

Kihnlased on avanud internetis oma käsitöömeistrite toodete müügiks Kihnu kauba maja www.kihnukaubama.ee , kus turustada kvaliteedimärgi Kihnlastõ tunnustõt väärilisi tooteid. Internetikaubamaja ei tee pärimusest äri ja käsitööga seotud inimesed teavad, et tegemist on rohkem elulaadi kui elatusalaga, sest aja, materjali ja kvaliteedi suhe ei kajastu kuidagi toote hinnas, pigem püütakse säilitada oskused ja tahe. Kihnu käsitöö ja muu toodang näiteks leib, sai eristub kvaliteedimärgiga “Kihnlastõ tunnustõt”, mis annab tarbijale kindluse, et see on ehe Kihnu asi ning tulu läheb saarel elavatele pärimuse kandjatele, mis aitab kindlustada jätkusuutliust.

kvaliteet

UNESCO Masterpiece of Oral and Intangible Heritage – Kihnu Cultural Space!
Kihnu Cultural Space Foundation
Metsamaa, Rootsiküla, Kihnu Parish, Pärnu County 88004
telephone +372 529 4734 / kultuuriruum [at] kihnu.ee